Oznámenie o umiestnení výživového doplnku NattoSerrapeptáza v EU.


Vážený zákazník,

v prípade zložky serrapeptáza v prípravku NattoSerrapeptáza Európska komisia považuje potraviny a potravinové zložky, ktoré sa podľa dostupných informácii nepoužívali v podstatnej miere na ľudskú konzumáciu pred dátumom 15. máj 1997 v niektorom z členských štátov Európskej únie za nové potraviny. V žiadnom z členských štátov EÚ nie je história používania serrapeptázy vo výživových doplnkoch, ani v iných potravinách pred 15. 5. 1997.

V únijnom zozname nových potravín v súčasnosti nie je uvedená serrapeptáza ako povolená potravina v EÚ.

NattoSerrapeptáza ako výživový doplnok nie je závadný produkt, akurát nespĺňa požiadavky EÚ ako potravina nového typu (nová potravina). Za serrapeptázou sú klinické a odborné štúdie a aj spokojní zákazníci.

Pokiaľ sa rozhodnete vrátiť už zakúpený prípravok NattoSerrapeptáza späť, zašlite ho na adresu našej spoločnosti: ZENOVA Labs., s.r.o., Pezinská 509/47, 90021 Svätý Jur aj dokladom o nadobudnutí, číslom vášho bankového účtu, a telefonickým kontaktom. Vrátime vám vaše peňažné prostriedky.

Dovozca: www.brainway.sk